Hem

PMB Skog AB

 Vi erbjuder Skogligatjänster samt Bokföringstjänster

Manuellhuggning- finliret i skogen


Att hugga manuellt utgör numera en del av den avverkning med maskin som sker idag. Som manuellhuggare får man gå före maskinerna och fälla in träden mot stickvägar. Vara där maskinerna inte kommer åt för att de kan var för stora eller tunga. Men även om det är inslag av ädellövträd som mår bäst av huggas manuellt för inte skadas. 

Jag hamnar där det är svår eller ömtålig terräng. Där man inte kommer åt. Där det kan var hus ledningar eller vägar nära. 


Jag jobbar för entreprenösrer som Sydved och Södra.

Men även privatpersoner hör av sig till mig om sin skog.


Du är också välkommer att höra av dig!